Laptops

To track the current shipment and status of your order(s), please select the specific order to be traced, and open the tracking section of a particular order. To accomplish this, click below.

This will close in 0 seconds

Login or Register to get a Discount

This will close in 0 seconds

inGIA AU SAJILI KUPATA PUNGUZO

This will close in 0 seconds

[wcas-search-form layout="classic" mobile_overlay="0"]

This will close in 0 seconds

NOTICE FOR POSSIBLE DELAY!


Due to the effects of COVID-19, all orders placed during this time will be processed as usual but may be subjected to delay (sometimes even more than the approximated 18 days). This is caused by the new imposed restrictions in many countries which lead to flights cancellations, re-routing or stoppage. If you order now, rest assured that your package will arrive to you safely. Later when the situation stabilizes we will be delivering within 7 to 9 days as before.

Remember, once you place an order, no cancellation or refund is allowed due to delay, you will have to wait until the package arrive. For any questions or concerns please contact us HERE or WHATSAPP HERE!

This will close in 130 seconds

TAARIFA YA HALI YA USAFIRI!


Kutokana na athari mlipuko wa COVID-19, oda zote zitakazowekwa wakati huu zitatumwa kawaida lakini zinaweza kuchelewa (wakati mwingine zaidi ya siku 18 zilizokadiriwa). Hii ni kutokana na sheria zuizi mpya zinazoshinikizwa kwenye nchi nyingi zinazopelekea safari za anga kuchelewa, kubadili njia au kukatishwa. Hata hivyo utakapo weka oda yako tutahakikisha inakufikia salama. Hali itakaporudi kawaida tutaanza tena kufikisha mizigo ndani ya siku 7 hadi 9 kama awali.

Kumbuka, oda itakapowekwa haiwezi kukatishwa au fedha kurudishwa kutokana na kucheleweshwa, utatakiwa kusibiri hadi mzigo ufike. Kwa maswali au msaada tafadhali wasiliana nasi HAPA au WHATSAPP HAPA!

This will close in 130 seconds


[cusrev_reviews_slider count="24" slides_to_show="3" show_products="true" product_links="true" sort_by="date" sort="DESC" categories="" products="" color_brdr="#ebebeb" color_bcrd="#fbfbfb" color_pr_bcrd="#f2f2f2" color_stars="#6bba70" shop_reviews="false" count_shop_reviews="1" inactive_products="false" autoplay="true" avatars="true"].

This will close in 0 seconds

Kufuatilia hali na usafiri wa mzigo wako, tafadhali chagua kwanza mzigo husika wa kuufuatilia, kisha fungua kipengele cha kufuatilia cha mzigo huo. Kufanikisha hili, gusa hapo chini.

This will close in 0 seconds